Rapporter

Akkreditering 2019:
Klinikken har opnået akkreditering i henhold til DDKM, og lever dermed op til
det nationale niveau for institutionens arbejde med kvalitet. Herunder findes et link til akkrediteringsrapporten.
Akkrediteringsrapport 2019

Tilsynsrapport