Priser

Alle ydelser omfattet af overenskomsten er gratis for sygesikringsgruppe 1.

Herudover skal man betale for diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Sygesikringsgruppe 2 patienter betaler 300 kr pr. 1. gangskonsultation og pr. øvrige ydelser (f.eks. fiberskopi, høreprøve etc.), undtagen for 2.gangskonsultation og tympanometri hvor der betales 100 kr.

Personer som ikke er omfattet af sygesikring betaler samme pris, dog rundet op til nærmeste hele hundrede.