Drænanlæggelse i trommehinden

Hvorfor dræn?
Mange mellemørebetændelser eller væske i mellemøret. Væske kan komme ved mellemørebetændelser, forkølelser mm. Giver symptomer med smerter i liggende stilling, urolig søvn, dårlig hørelse, forsinket taleudvikling, balanceproblemer mm.

Operationen:
Foretages ved børn i fuld bedøvelse. Der laves et lille hul i trommehinden og hvis der er væske suges det ud. Der placeres et trisseformet dræn. Operationen og bedøvelsen varer ca. 10 minutter. Drænet afstødes hyppigst af sig selv fra trommehinden indenfor 1 år.

Faste og bedøvelse:
Barnet skal holde total faste 6 timer før operationen, undtagen for vand og tynd saftevand som må drikkes indtil 1 time før i begrænset mængde.
Hvis barnet er blevet sygt (temp. > 38.5) kontaktes klinikken om morgenen. (Man kan sige, at et barn ikke kan bedøves rutinemæssigt, hvis det ikke er i stand til at komme i institution.)

Efter operationen:
Barn og pårørende er på klinikken ca. 20 – 30 minutter. Der kan komme lidt blod fra øret det første døgn, hvilket er normalt. Ved flåd af pus eller væske evt. samtidig feber kontaktes klinikken.

Kontrol:
Telefonisk efter en uge. Kontrol i klinikken efter 3 mdr. Herefter hver 3. eller 6. måned. Opstår der tvivl er man altid velkommen til at kontakte klinikken.

Forholdsregler ved dræn i trommehinde:
Der må generelt ikke komme vand i mellemøret. Således skal øret beskyttes, hvis hovedet skal under vand (f.eks. Ear Band-it, vandskyende vat eller lign.) Brusebad plejer at være uden problemer, men der er store forskelle fra patient til patient. Der kan forekomme flåd fra ører med dræn. Ved flåd i mere end 3-5 dage skal der podes, og barnet sættes i behandling. Ved ledsagende feber skal patienten komme akut, dvs. samme dag med henblik på eventuel antibiotisk behandling. Læs mere her.

Risici:
Sjældent blivende hul i trommehinde, som kan lukkes senere

 

Senest revideret:
Januar 2021