Priser

Alle ydelser omfattet af overenskomsten er gratis for sygesikringsgruppe 1.

Herudover skal man betale for diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Sygesikringsgruppe 2 patienter betaler 300 kr for 1. konsultation og pr. øvrige ydelse (f.eks. fiberskopi, høreprøve etc.). Efterfølgende konsultationer koster 100 kr. Tympanometri koster ligeledes 100 kr.

Personer som ikke er omfattet af sygesikring betaler samme pris som sygesikringsgruppe 2.